W związku z realizacją przez szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej projektu pn. „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na opublikowane poniżej zapytania ofertowe.

 ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH

Zapytanie ofertowe nr 7/GSA/2017
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/GSA/2017
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 7/GSA/2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 7/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 7-GSA-2017

 


REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH

Zapytanie ofertowe nr 6/GSA/2017
Załączniki do zapytania ofertowego nr 6/GSA/2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 6/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 6-GSA-2017

 

ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH

Zapytanie ofertowe nr 5/GSA/2017
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/GSA/2017
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 5/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 5-GSA-2017

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Zapytanie ofertowe nr 2/GSA/2017
Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017
Wykaz kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017

Zmiana terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 2-GSA-2017

Sprostowanie do protokołu z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 2-GSA-2017

 

Zapytanie ofertowe nr 3/GSA/2017 
Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017
Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 3/GSA/2017


Zapytanie ofertowe nr 3A/GSA/2017  
Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017
Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017

Sprostowanie do zapytania ofertowego ne 3A/GSA/2017

Sprostowany Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3A/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 3A-GSA-2017

 

Zapytanie ofertowe nr 4/GSA/2017 
Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017
Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 4/GSA/2017


Zapytanie ofertowe nr 4A/GSA/2017
Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4A/GSA/2017
Oświadczenie oferenta - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4A/GSA/2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4A/GSA/2017
Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 4A/GSA/2017
Specyfikacja zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4A/GSA/2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 4A-GSA-2017

 

ZAKUP SPRZĘTU

W związku z realizacją przez szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej projektu pn. „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

 

Zapytanie ofertowe nr 1-GSA-2017
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Opis wymogów równoważności dla systemów operacyjnych – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017

Sprostowanie zapytania ofertowego nr 1/GSA/2017
Skorygowany Opis wymogów równoważności dla systemów operacyjnych – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Procedura sprawdzania legalności zakupionego oprogramowania – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/GSA/2017

Sprostowanie nr 2 zapytania ofertowego nr 1/GSA/2017
Oświadczenie o sprzedaży drukarki 3d ze stawką 0% podatku od towarów i usług (VAT) – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2017
Zapytanie ofertowe nr 1-GSA-2017 - tekst jednolity z dnia 16.03.2017

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 1-GSA-2017

Zapytanie ofertowe nr 2A-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2A-GSA-2016

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 2A-GSA-2016

Zapytanie ofertowe nr 1-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1-GSA-2016

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 1-GSA-2016

Zapytanie ofertowe nr 2-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016
Specyfikacja zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016 - wersja edytowalna dla Oferenta
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2-GSA-2016

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy do zapytania nr 2-GSA-2016

W związku z realizacją projektu pn. „Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Gdańskie Szkoły Autonomiczne – GSA („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych w ramach ww. projektu.

Zadanie 1. Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK.
[zapytanie ofertowe – robotyka - zadanie 1]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy


Zadanie 2. Zajęcia podnoszące kompetencje uczniów w zakresie innowacyjności (analityczne, abstrakcyjne, przestrzenne i logiczne myślenie).
[zapytanie ofertowe - robotyka - zadanie 2]

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy