Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

 

Uczniów klas 3 oraz ich rodziców prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego w bieżącym roku szkolnym.

Informator gimnazjalny - CKE

Komunikat dyrektora CKE dotyczący harmongramu

Komunikat dyrektora CKE dotyczący dostosowania

Komunikat dyrektora CKE dotyczący przyborów

Schemat arkuszy egzaminacyjnych

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00