Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych
Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum
na rok szkolny 2016/2017

Wszystkie klasy w gimnazjum będą realizować taki sam zestaw programów nauczania, zapewniający uczniom wszechstronny i zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach wiedzy i umiejętności – w przedmiotach humanistycznych i ścisłych, w sztuce i sporcie. Wszyscy uczniowie mają możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, ponieważ każdy zespół klasowy zyska status klasy dwujęzycznej.

Dodatkowo każda klasa będzie wykorzystywać w nauce iPady, są wymaganym wyposażeniem naszych uczniów. Dzięki połączeniu kształtowania tradycyjnych kompetencji z nowymi rozwiązaniami technologicznymi dedykowanymi edukacji, nasi uczniowie nie tylko mogą uzyskiwać znakomite wyniki, ale także sprawnie poruszać się w nowoczesnym świecie, zyskując dodatkowe kompetencje w zakresie IT.

Wybierając jedną z poniższych grup profilowych, uczeń może wzbogacić program ogólny zajęciami zgodnymi ze swoimi zainteresowaniami (fakultetami) i rozwijać się dodatkowo w tym kierunku.

Wybór grupy profilowej nie decyduje o przynależności do konkretnej klasy, ale pozwala nam kształtować ofertę dodatkową szkoły w oparciu o zainteresowania uczniów.

 

Grupa profilowaPrzykładowe fakultety

warsztaty pisarskie i dziennikarskie, zespół instrumentalny, warsztaty aktorskie, dyskusyjny klub filmowy, rysunek, fotografia; realizacja projektów edukacyjnych zgodnych z profilem; uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez patrona

matematyka akademicka, logika, gry logiczne i strategiczne,programowanie, tworzenie stron www, multimedia; realizacja projektów edukacyjnych zgodnych z profilem; uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez patrona

doświadczenia w laboratorium: biol-lab, chem-lab, eksperymentatium, astronomia, zajęcia w obserwatorium, ekologia, botanika, zajęcia terenowe; realizacja projektów edukacyjnych zgodnych z profilem; uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez patrona

wiedza o kulturze anglosaskiej, science, konwersacje; przygotowanie do certyfikatów; realizacja projektów edukacyjnych zgodnych z profilem; uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez patrona