Radę Uczniów Gimnazjum tworzą wybrani w poszczególnych grupach klasowych Gimnazjum przedstawiciele uczniów – po dwóch z każdej grupy. Przedstawicieli wybiera się na kadencję trwającą jeden rok kalendarzowy.

Obecnie Przewodniczącym Rady Uczniów jest Maria Bendykowska z klasy 3T.