Przedmiot Nauczyciel odpowiedzialny Termin I etapu Termin II etapu Termin III etapu
J. angielski Katarzyna Raźniewska 2017-10-27 2017-11-30 2018-02-23
J. niemiecki Edyta Smolińska 2017-10-31 2018-01-23 2018-03-05
Historia Rafał Wierzbicki 2017-11-03 2018-12-01 2018-02-16
Geografia Bartłomiej Kulas 2017-10-20 2017-12-15 2018-02-19
Matematyka Dorota Ponczek 2017-11-23 2018-01-25 2018-03-08
Fizyka Artur Ludwikowski 2017-11-08 2018-01-10 2018-03-14
Informatyka Paweł Andrzejczuk 2017-11-16 2018-01-18 2018-03-15
J. polski Katarzyna Tomaszek 2017-11-24 2018-01-26 2018-03-02
Biologia Michał Lisowski 2017-11-17 2018-01-12 2018-03-01
Chemia Małgorzata Lewandowska 2017-11-14 2018-01-17 2018-03-06

 

Paweł Andrzejczuk (14.09.2017)