Szkolne Archiwum Historyczne przy Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum pod kierunkiem Pana Waldemara Stopczyńskiego zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów archiwalnych - zdjęć, wspomnień, relacji, dokumentów pochodzących ze zbiorów rodzinnych uczniów GAG. 

Agata Kożuszek (01.09.2015)