Opowiedz ich historię – wielokulturowy Gdańsk
(druga edycja - 2016/2017)

adresaci: uczniowie klas II GAG i uczniowie klas I GLA
koordynatorki: Katarzyna Tomaszek i Agnieszka Szyk
czas trwania: październik – czerwiec 2016/2017

W tym roku uczniowie będą zajmować się kulturą żydowską i arbską. Młodzież, poza udziałem w różnorodnych zajęciach, sama przygotuje warsztay oraz trasy spacerowe.


Planowane działania

12 października 2016 r. – wykład w Gdańskim Liceum Autonomicznym na temat śladów kutury tatarskiej i żydowskiej w Gdańsku – prowadzenie: Łukasz Kępski – nauczyciel historii

19 października 2016 r. – wizyta młodzieży w synagodze oraz zajęcia edukacyjne na temat kultury żydowskiej

24 października 2016 r. – wizyta młodzieży w meczecie oraz zajęcia edukacyjne na temat islamu

7 listopada 2016 r. – wykład w Gdańskim Liceum Autonomicznym na temat tradycji i kultury żydowskiej – prowadzenie: Bożenna Sucharska i Katarzyna Tomaszek

21 listopada 2016 r. - wykład w Gdańskim Liceum Autonomicznym na temat tradycji i kultury arabskiej i islamu – prowadzenie: Helena Szabanowicz

2-4 grudnia 2016 r. - wyjazd edukacyjny do Kruszynian i Tykocina

13 – 15 stycznia 2017 r. – wyjazd edukacyjny do Warszawy

marzec 2017 r. - uczniowie pracują nad ułożeniem spacerów śladami żydów i tatarów w Gdańsku, a następnie oprowadzają młodzież i nauczycieli

kwiecień 2017 r. - zajęcia literackie na temat literatury arabskiej i żydowskiej

maj 2017 r. - uczniowie przeprowadzają warsztaty dla młodzieży z GAG i GLA i osobno dla nauczycieli na temat wymienionych kultur oraz uprzedzeń i stereotypów. Warsztaty będą prowadzone według pomysłów uczniów. W trakcie zajęć odbędzie się poczęstunek – młodzież z fakultetu kulinarnego przygotuje potrawy tematyczne.

czerwiec 2017 r. - wyjazd do Berlina m.in. do Muzeum Żydowskiego i Domu Konferencji w Wannsee na warsztaty dotyczące wielokulturowości

Agnieszka Szyk (24.10.2016)