W styczniu, jeszcze przed feriami zimowymi, wszystkie klasy drugie Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum uczestniczyły w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zajęć była praca nad samooceną i uświadomieniem sobie swoich mocnych stron oraz analiza posiadanych umiejętności, na których warto się skupić, by je rozwijać. W trakcie praktycznych ćwiczeń, każdy uczestnik miał możliwość wybrania określeń najlepiej do niego pasujących. Następnie szeregował je, nadając im większą lub mniejszą wartość. Uczniowie koncentrowali się na osobistych zdolnościach, predyspozycjach oraz czynnościach, które dają im najwięcej przyjemności i satysfakcji.
Świadomość siebie daje siłę i mądrość do korzystania w życiu z tego, co w nas pozytywne, oraz pomaga w dokonywaniu własnych, autonomicznych wyborów. Uczniowie dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi innych osób, a także przyjmowali informacje zwrotne na swój temat. Łatwiej pokonać przeciwności mając świadomość posiadanych zalet, z których istnienia często wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dobrze jest również pamiętać o tym, że każdy człowiek posiada potencjał, wiedzę, umiejętności, które sprawiają, że pewne zadania wykonuje efektywniej niż inni.
Aby właściwie zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową uczniom została przedstawiona strona internetowa z opisem ponad dwustu zawodów, która może ułatwić im dokonywanie kolejnych ważnych wyborów  (https://mapakarier.org/ ).

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog (luty 2018)

W grudniu podczas zajęć warsztatowych uczniowie klas 7 GASP wspólnie zastanawiali się, jakie możliwości i jakie ograniczenia są związane z tym, że ich życie jest tak silnie związane z nowymi technologiami.
Najczęściej wymienianymi udogodnieniami był natychmiastowy i niemal nieograniczony dostęp do informacji. Szybkość i łatwość dostępu do tego, co nas interesuje pozwala na szybkie gromadzenie wiedzy bez ruszania się z miejsca. Daje to młodym ludziom niesamowite możliwości do zaspokajania ich ciekawości. Niestety zabiera to jednocześnie okazję, do rozwijania pewnej niezwykle ważnej umiejętności każdego dojrzewającego człowieka. Mowa tu o rozwijaniu cierpliwości i samokontroli emocjonalnej. Oznacza to, że młodzi ludzie są narażeni na to, iż będą znacznie gorzej radzili sobie w sytuacjach, gdy coś nie dzieje się od razu lub gdy muszą wykazać się większą wytrwałością by osiągnąć zamierzony cel.
Warto zastanowić się, czy rzeczywiście zawsze potrzebujemy mieć pewne rzeczy już, natychmiast, czy może czasem pozwolić sobie na przeżywanie stanu oczekiwania bądź niedosytu?

Artur Lewandowski – psycholog (10.01.2018)

Na przełomie grudnia i stycznia wszystkie klasy siódme Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej uczestniczyły w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Celem zajęć była praca nad samooceną i uświadomienie sobie swoich mocnych stron oraz analiza posiadanych umiejętności, na których warto się skupić, by je rozwijać. W trakcie praktycznych ćwiczeń każdy uczestnik miał możliwość wybrania określeń, które najlepiej do niego pasują. Następnie szeregowalismy je, nadając im większą lub mniejszą wartość. Uczniowie koncentrowali się na osobistych zdolnościach, predyspozycjach oraz czynnościach, które dają im najwięcej przyjemności i satysfakcji.
Świadomość siebie daje siłę i mądrość do korzystania w życiu z tego, co w nas pozytywne, oraz pomaga w dokonywaniu własnych, autonomicznych wyborów. Uczniowie dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi innych osób, a także przyjmowali informacje zwrotne na swój temat. Łatwiej pokonać przeciwności mając świadomość posiadanych zalet, z których istnienia często wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dobrze jest również pamiętać o tym, że każdy człowiek posiada potencjał, wiedzę, umiejętności, które sprawiają, że pewne zadania wykonuje efektywniej niż inni.
Aby właściwie zaplanować swoją drogę edukacyjno-zawodową, uczniom została przedstawiona strona internetowa z opisem ponad dwustu zawodów, która może ułatwić im dokonywanie kolejnych ważnych wyborów  (https://mapakarier.org/ ).

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog (styczeń 2018)