Październik od kilku już lat w Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum jest miesiącem, w którym organizowane są pierwsze warsztaty z cyklu trzech grupowych zajęć dla trzecioklasistów, dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia i podjęcia właściwej decyzji o wyborze profilu szkoły ponadgimnazjalnej.
Podczas omawiania prezentacji dotyczącej profilowania, uczniowie dowiedzieli się, że aby świadomie dokonać właściwego i skutecznego wyboru, należy najpierw bardzo dokładnie poznać samego siebie, realnie spojrzeć na własną osobę. Trzeba rzetelnie określić swoje zainteresowania, umiejętności, wartości i potencjał, czyli przyjrzeć się swoim możliwościom oraz ewentualnym ograniczeniom, nie zapominając również o cechach osobowości, a więc nie to, co mi się wydaje, ale to, jak jest rzeczywiście. Warto w tym celu poddać się obiektywnym narzędziom badawczym, które pomogą w samopoznaniu. Każdy z uczniów, na podstawie kwestionariusza temperamentu, mógł przekonać się o istotnych czynnikach, wpływających na jego styl funkcjonowania. Od naszego temperamentu, który charakteryzuje się znaczną stałością i ulega tylko niewielkim zmianom w ciągu życia, zależy, czy wybieramy pracę w ruchu, często zmieniającą się, czy też może preferujemy zajęcia mało zmienne, czy lepiej czujemy się pracując indywidualnie, czy z ludźmi. W zależności od natężenia takich cech, jak ruchliwość, siła i równowaga, można bardziej świadomie wybrać profesję pasującą do wrodzonych predyspozycji. Kolejnym zadaniem każdego ucznia było wypełnienie kwestionariusza  „Poznaj Swoje Zainteresowania”. Efektem było określenie, w sześciu obszarach, swoich skłonności do wykonywania danej profesji oraz poznanie swojego dominującego typu osobowości zawodowej.
W tym roku szkolnym ze wszystkimi uczniami klas trzecich zostaną przeprowadzone rozmowy doradcze, analizujące i podsumowujące wyniki kwestionariuszy. Będzie to bazą do rozmów w domu z rodzicami po to, by wybrać właściwy kierunek edukacyjno-zawodowy.

Barbara Darmorost – doradca zawodowy, pedagog GAG, Agnieszka Gurzyńska – doradca zawodowy, psycholog SAG (październik 2017)

Zależy nam na tym, aby uczniowie stawali się coraz bardziej odpowiedzialni za proces swojego kształcenia. Jest to bardzo ważna droga, którą stara się podążać współczesna edukacja. Aby stawać się odpowiedzialnym za jakiś obszar naszego życia, należy go najpierw dobrze zrozumieć.
Warsztaty w klasach drugich GAG miały na celu pobudzenie uczniów do refleksji nad tym, co wpływa na ich motywację do nauki. Rozpoznanie okoliczności, które nam sprzyjają oraz tych, które są dla nas niekorzystne, jest pierwszym krokiem do tego, by dobrze ulokować swój czas i zaangażowanie. Wniosków i pomysłów pojawiło się bardzo dużo - mam nadzieję, że chociaż część z nich uda się wcielić w życie!

Artur Lewandowski – psycholog (październik 2017)


zdjęcie Brodie Vissers

Pierwszy „Dobry Dzień” w GAG, który przypadł 28 września, został zorganizowany przez pracowników PPP Osiek pod hasłem rozwijania kreatywności. Wszystkie klasy drugie uczestniczyły w godzinnych zajęciach, prowadzonych przez Barbarę Darmorost i Agnieszkę Gurzyńską-Ellwart, w ramach projektu związanego z doradztwem zawodowym. Podczas zajęć wspólnie zastanawialiśmy się, czym charakteryzuje się kreatywne myślenie, dlaczego jest tak ważne i jakie czynniki pobudzają, a jakie blokują naszą kreatywność. Uczniowie mieli również możliwość poćwiczyć na konkretnych przykładach, z chęcią angażowali się w zadania mające na celu wydobycie ich kreatywnego potencjału.
Kreatywność możemy trenować, starać się rozbudzić w sobie taki rodzaj myślenia, który pomoże nam dostrzegać rozwiązania tam, gdzie ich wcześniej nie widzieliśmy, wymyślać nowe, twórcze pomysły, a przede wszystkim dobrze się bawić. Kreatywność najłatwiej rodzi się z fantazji, zabawy i swobody myślenia. Jest to ważna kompetencja na rynku pracy, a w wielu zawodach wręcz niezbędna, aby odnieść sukces. Dlatego warto ją rozwijać i wiedzieć o niej jak najwięcej.
Klasy trzecie (pod okiem Anny Korwel i Artura Lewandowskiego) miały okazję na pobudzenie swojej kreatywności poprzez spontaniczne rysowanie. Gdy dwie osoby tworzą wspólny rysunek, nigdy nie mogą być pewne, jaki będzie efekt końcowy. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa często niedoceniana umiejętność, mianowicie odwaga i gotowość do zaakceptowania tego, co niespodziewane i nowe. Kreatywność i jej efekty mają szansę się ujawnić wtedy, gdy na chwilę odpuszczamy kontrolę i stajemy się otwarci na to, co nas spotyka.

Barbara Darmorost – pedagog, doradca zawodowy, Agnieszka Gurzyńska-Ellwart – psycholog, doradca zawodowy, Anna Korwel – logopeda, Artur Lewandowski – psycholog (wrzesień 2017)