Uczniowie
Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
Wspieranie w radzeniu sobie z trudności emocjonalnymi uczniów
Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb uczniów
Zajęcia psychoedukacyjne
Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
Pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
Pomoc w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy
Terapia pedagogiczna

Nauczyciele
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego i klasowego programu wychowawczego
Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu szkolnego programu profilaktyki
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem klasy jako grupy oraz indywidualnych problemów rozwojowych uczniów
Konsultacje indywidualne
Warsztaty i szkolenia
Materiały psychoedukacyjne
Badania socjometryczne

Rodzice
Wsparcie w procesie wychowania dzieci
Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Indywidualne konsultacje
Grupowe spotkania psychoedukacyjne
Materiały psychoedukacyjne

Zespół do spraw przemocy w rodzinie
[regulamin]