Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w Konkursach Matematycznych:
ALFIK,  MAT  i  KANGUR

ALFIK’2015
Wśród uczniów biorących udział w tym konkursie najlepsze wyniki uzyskali:

Lp.   Imię i nazwisko                 Klasa    Miejsce w województwie
1.    Juliusz Banecki                     1                             1
2.    Maksymilian Grzelak            1                             1
3.    Maja Zapaśnik                       1                           10
4.    Michał Warmbier                   1                           11
5.    Michał Kruszewski                1                           17
6.    Robert Chudy                         1                           22
7.    Jakub Batkiewicz                    2                            1
8.    Michel Nabayaogo                 2                            2
9.    Michał Kaczmarski                 2                            3
10.    Kamil Kubiak                        2                             7
11.    Łukasz Czarzasty                 2                             9
12.    Oskar Ławryniuk                  2                          10
13.    Maksymilian Tkaczyk           2                          12
14.    Paulina Brzęcka                   2                          19
15.    Anna Redmerska                2                           20
16.    Filipina Grzywacz                 3                             4
17.    Marcelina Jagiełka              3                           10

MAT’2016
Dyplomy uznania i nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki otrzymali uczniowie:
Lp.  Imię i nazwisko                 Klasa    Miejsce w województwie
1.    Juliusz Banecki                     1                              1
2.    Maksymilian Grzelak            1                              2
3.    Robert Chudy                        1                              3
4.    Tomasz Kowara                    1                              5
5.    Jan Staszak                           1                               6
6.    Michał Kruszewski               1                               6
7.    Mikołaj Kot                             1                               9
8.    Jakub Batkiewicz                  2                               1
9.    Łukasz Czarzasty                 2                                1
10.    Kamil Kubiak                      2                                6
11.    Maksymilian Tkaczyk         2                                7
12.    Igor Szymanowski             2                                8
13.    Oskar Ławryniuk                2                                8
14.    Katarzyna Żukowska         3                                2
15.    Łalid El Ali                           3                                4
16.    Klaudia Orłowska              3                                5
17.    Filipina Grzywacz               3                                6

KANGUR’2016
W tym konkursie dyplomy i wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:
Lp.  Imię i nazwisko                  Klasa                          Nagroda
1.    Maksymilian Grzelak             1            dyplom za bardzo dobry wynik
2.    Mikołaj Kot                               1                           wyróżnienie
3.    Roksana Modzelewska        1                           wyróżnienie
4.    Maja Zapaśnik                        1                           wyróżnienie
5.    Jan Staszak                             1                           wyróżnienie
6.    Michał Kruszewski                 1                           wyróżnienie
7.    Michał Polak                            1                           wyróżnienie
8.    Olga Lenczowska                   1                           wyróżnienie
9.    Natalia Idziak                           1                           wyróżnienie
10.    Jakub Batkiewicz                  2           dyplom za bardzo dobry wynik
11.    Michel Nabayaogo                2          dyplom za bardzo dobry wynik
12.    Kamil Kubiak                         2                          wyróżnienie
13.    Łukasz Czarzasty                  2                          wyróżnienie
14.    Oskar Ławryniuk                   2                          wyróżnienie
15.    Maksymilian Tkaczyk            2                          wyróżnienie
16.    Paulina Brzęcka                    2                          wyróżnienie
17.    Marta Tyrajska                       2                           wyróżnienie
18.    Jan Mikołajczyk                      2                          wyróżnienie
19.    Klaudia Orłowska                 3                          wyróżnienie
20.    Łalid El Ali                              3                           wyróżnienie


Dziękujemy za uczestnictwo w konkursach i gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów!

Nauczyciele matematyki (18.06.2016)

Nasz uczeń Adam Łukaszuk podjął współpracę z wydawnictwem i współredagował z dużym powodzeniem polską wersję książki Natlii Sherby "Czasodzieje". Tym samym został jednym z najmłodszych  redaktorów i miał znaczący wpływ na ostateczny kształt publikacji.

Agata Kożuszek (25.05.2016)

Dnia 16 marca 2016 r. odbyła się XVII edycja ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego SPRACHDOKTOR 2016. Wzięło w niej udział ponad 5 tys. uczestników w całym kraju, w województwie pomorskim konkurs pisało 254 uczniów, w tym 13 uczniów klas I-III GAG. Z przyjemnością informujemy, że wszyscy nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca w województwie pomorskim oraz w kraju. Oto wyniki tych, którzy walczyli z sukcesem o tytuł "Sprachdoktora":

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy osiągniętych wyników!

Edyta Smolińska (09.05.2016)