gag01
gag02
gag03
gag04
gag05
gag06
gag07
gag08
gag09
gag10

Gdańska Fundacja Oświatowa jest w trakcie realizacji projektu pn.:
„Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”,
współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego